Italiensk fotball

Italia - kulturnøkkelen (Libretto Forlag)

08-08-2008 Rune Opstad
Forlaget lover at dette er "en rask innføring i historie, sammfunnsforhold, skikk og bruk". Vi var skeptiske, men ga boken en sjans.
Grunnen til vår skeptiske hodning er enkel, hvordan skal man kunne beskrive fasettene av et helt folk og deres gjøremål på 165 sider uten at det blir en karikatur? Blir det ikke mer en villeder enn en veileder? Vi lar det spørsmålet henge i luften.

Den tradisjonelle "reiseinformasjonen" er de beste delene av boken. Du gis en rimelig god og lettlest historisk innføring, en ok innføring i festdager, tradisjoner, geografi og styresett med mer. Fotball er også viet litt plass, uten at det kommer fram noen ny informasjon for våre kunnskapsrike lesere.

Men noen viktige ting er det alltid å ta med seg. "Fare bella figura" er et av disse poengene. Italia er kjent for sine motehus, og presentasjonen av deg selv ER viktig - selv om du "bare" er turist i landet. Er du i Italia i forretningsøyemed er det usedvanlig viktig å fremstå skikkelig både i fremførelse og påkledning. Mange tror at dette er en overdrivelse, men det er nok ikke det. Mange nordmenn vil finne dette slitsomt, og man skulle kanskje ønske at det var en middelvei mellom aldri å foreta en skopuss og det å gå i skinnsko som ikke tåler vann.

Den amerikanske tv-serien "Friends" er sikkert populær i Italia også, men for den jevne italiener vil det nok det være en ukjent livsform. For det er familien som er kjernen i Italia. og det meste av det sosiale liv spinner seg rundt denne. Det er aldri dumt å ha med seg bilde av din egen familie når du skal gjøre forretninger, for det viser at du tåler forpliktelser. Venner er også en "tyngre" forpliktelse i Italia enn det ofte er i Norge. Det forventes at du stiller opp når du først er "innenfor". Når man er i for eksempel England vil man kunne oppleve at foreldrene gir ungene en "dask", eller i det minste en skikkelig skyllebøtte. Dette er uhyre sjelden i Italia, der de små er prinser og prinsesser. En av grunnene er kanskje den lave fødselsraten - de fleste har bare ett eller to barn.

Boken beskriver også deler av det italienske byråkratiet. Disse "huskelistene" er gode å ha både på en kortere og lengre tur i Italia. Du kan fort tjene inn igjen de 129 kronene boken koster om du husker å gjøre ting rett, om det så gjelder stempling av togbilletter eller søknad om arbeidstillatelse.

Helt til slutt et lite tips som kommer frem i boken under vignetten "barer og nattliv". Legger du vekt på i`en i stedet for på den siste stavelsen i ordet Casinò, betyr det bordell. Kan være greit å ha med seg.